Positive tanker gir positiv handling!

Ett smil vil smitte

TheONE1 tror på at det positive overskygger de negative tanker med trening, det et å flytte fokus fra negative følelser til positive ved å gjøre positive handlinger å la tankene fokusere på det, viktig å reflektere/lagre positive tanker som kan være fint å trekke frem når de negative melder seg, du er hva du tenker, så tenk positivet, gjør positivt.

Derfor bygger theONE1 sitt tankemønster er på å gjøre positive ting for seg selv og andre hver dag, daglig påfylling med positiv energi.
Når du gjør og tenker positivt, så vil det positive gro på lik linje som du fokuserer på det negativ, så vil det negative føre til negative handlinger, tanker og følelser.

Hjelp andre, hjelp deg selv!

Vi vet at det å være til hjelp, hjelpe andre, så vil det gi en positiv effekt på ditt liv, følelsen av å gjøre en forskjell for andre, være til nytte, ha en betydning for andre, ja det å gjøre dagen lettere og lysere for andre gir en god selvfølelse og mestring over det å kunne være til og gjøre en forskjell, til og med om du selv føler deg dårlig/urettferdig behandlet.

Ved å være bli en theONE1, ligger det ikke store/tunge krav, en av de pkt. som man forplikter seg til er å gjøre en positiv handling hver dag, det er uten sidestykke hvor stor betydning bare et lite smil, noen vennlige ord, et lite klapp på skulderen kan ha, koster så lite, men kan i uante positive konsekvenser for den du gjør det mot (reddet mange liv), det er derfor også dette er programfestet i det å være en theONE1.


TRAPES Kiropraktorklinikk
Fjuz
Walmann Salong - Lietorvet Skien
JA SmartRepair
A.Goberg

Annonse

Det å dømme

Et annet punkt i det være en theONE1 er å ha et bevist øye mot mobbing, over grep, ensomhet og rus, det ligger ofte en trist historie bak enhver narkoman, alkoholiker eller pillemisbruker som mange dømmer ofte grunnløst som latsabber, kjeltringer, mennesker uten ryggrad osv.

Men theONE1 har opplevd at ofte bak enhver personlighet ligger en historie som på positivt og negativt har formet deres livsløp og som kan av og til være overraskende at noen har kommet seg gjennom og være såpass “oppadgående” etter et liv som kanskje har vært preget av det å ha blitt misbrukt, vold som aldri ville ta slutt, eller etter å ha blitt mobbet av kanskje elever, lærere, samfunnet generelt, så en theONE1 dømmer aldri noen, for vi har ikke grunnlag for å dømme noen, når vi kanskje ikke vet selv hvorfor vi har det tankemønstre som vi selv har, hvor mange går ikke til psykolog/psykiater for å finne bakenforliggende årsaker til hvorfor man er som en er, livet har blitt formet av alle de inntrykk og opplevelser som vårt liv har møtt oss med i medgang og motgang.

JC Jensen Malerfirma AS
Telemarkhus
Geir Gundersen Transport AS
InFlow Control AS

Annonse


Derfor er det grunnfestet i vårt theONE1 program, det å ha et bevisst øye mot overgrep, mobbing, ensomhet og rus, døm aldri “hvis ikke du har gått i deres sko” ta heller å gi et lite løft i deres hverdag deres og gjøre en positiv forskjell når muligheten byr seg.
Hvordan vi takler den enkelte situasjon betinger nesten alltid av hvilke observasjoner (opplevelser) som vi tidligere har erfart, gjør derfor mange positive gjerninger, som vil feste seg som gode minner i din hverdag.
Den som dømmer og trekker andre mennesker ned, blir ofte med i dragsuget.

Den som løfter andre, blir selv løftet!

Kjetil Brubakken
theONE1

Legg igjen en kommentar