Annonser med oss

Ta kontakt

Vi i theONE gjør en stor del av vårt arbeid takket være våre fantastiske annonsører.

Vi jobber kontinuerlig med å på best mulig måte benytte digitale flater og sosial markedsføring til å treffe våre målgrupper. Pr i dag har vi løsninger for annonser her på våre nettsider, på facebook, via Instagram og flere flater er under utvikling. Her på siden vil du se en oversikt over hvordan dere kan annonsere på våre løsninger.

Annonsering på våre websider

Annonsering på våre nettsider

Annonsering på våre nettsider er en god måte å få eksponering for målgrupper og ny kundemasse. Du vil kunne velge mellom ulike størrelser og plasseringer i våre nettsider.

Les mer

Annonsering på våre Facebook sider

Facebook annonsering er et kjent og virkningsfullt medie å annonsere på. Du får god eksponering mot alle våre følgere og drar nytte av unik annonseeksponering.

Les mer
Annonsering på våre Facebook sider