Barn & ungdom

Kort om våre tiltak og prosjekter for barn, ungdom og pårørende.

Barn og ungdom

Barne -og ungdomskole prosjekter

Vi jobber i dag med prosjekter som retter seg mot barne -og ungdomskoler. Vi vil her tilby et totalopplegg med foredrag, samarbeid med ledelse, lærere, miljøarbeidere og helsesøster.

Prosjektet er rettet mot å skape bevissthet rundt aktuelle problemstillinger i samfunnet og inkludere elevene i en reform som vil forebygge mange av disse problemstillingene.

Resultatet av hvert enkelt prosjekt er å skape et theONE Team. Dette teamet skal bestå av representanter fra skolens stab og elever som ønsker å være ambassadører i hverdagen.

Teamet følges opp av representanter fra theONE men skal i størst mulig grad være selvdrevet på sikt. Det vil bli gitt god opplæring og oppfølging underveis i oppstarten av prosjektet og fremover i tid.

Teamet skal adoptere våre retningslinjer om å jobbe aktivt mot rus, mobbing, overgrep og ensomhet.

Ung voksen og rus

Vi skal iverksette en rekke prosjekter som retter seg mot forbeygging av rus. Vi vil også opprette løsninger for å arbeide med unge voksne som allerede har et problem med rusmidler,  samt apparater for oppfølging og formidling når man skal fortsette livet etter rus.

Vi skal her arbeide tett sammen med eksisterende aktører som har jobbet utelukkende med rusproblematikk i mange år.

Ensomhet og utenforskap

Ensomhet er et kjent begrep for de fleste voksne mennesker. Dette er desverre også en aktuell og veldig virkelig hverdag for mange unge voksne.

Selv om ditt barn kan se ut til å være sosial, ha fritidsinteresser og venner, så kan barnet fremdeles føle ensomhet eller utenforskap av ulike årsaker.

I tillegg til å legge ut informasjon som belyser denne problemstillingen skal vi aktivt jobbe med prosjekter og kampanjer mot ensomhet og utenforskap.

Dette vil være en del av våre foredrag og arbeidet som gjøres med teamene vi danner på skolene som er med på prosjektet.

Mobbing

Dette er noe de aller fleste kjenner til eller har kjennskap til.

Et tidvis voksende problem i alle faser av livet, men spesielt når man er barn eller ungdom.

Vi vil aktivt jobbe mot å endre holdninger som fører til mobbing. Dette være seg i form av prosjekter, kampanjer og foredrag. Arbeidet vil være av aktiv grad og benytte direkte virkemidler som oppnår oppmerksomhet og forståelse.

Overgrep

Dette er dessverre en tabubelagt problemstilling med store mørketall. Vi vil fremover utvikle systemer, prosjekter og samarbeidsavtaler med de rette instansene.

Ingen skal behove oppleve overgrep, og spesiellt ikke unge mennesker og barn. Har vil slike negative erfaringer føre til vesentlige utfordringer på mange ulike måter for de berørte.

Det er viktig å belyse denne problemstillingen, spre kunnskap og jobbe aktivt med å forebygge mot overgrep.