Foredrag & kurs

Kort om våre foredrag og kurs.

theONE Team hender illustrasjon

Foredrag og kurs

The One vil holde foredrag om alvorligheten rundt temaer som omhandler gode og dårlige valg, ruspåvirkning og psykisk helse.

The One vil treffe ungdommer ute på ungdoms- og videregående skoler for å inspirere elever til å ta gode valg, gi dem en forståelse av konsekvenser av de dårlige og gi dem en grunn til å være The One (den ene) for noen rundt seg.

Vi vil bidra med historier som omhandler en alvorlig og samtidig en lun og humoristisk tone som ungdom vil forstå.

The One har med seg mennesker som tidligere har erfaringer innen rus, kriminalitet eller psykisk helse, som vil formidle sin historie fra hjertet. Et medmenneske som vil fortelle om dyrekjøpte erfaringer og en tung vei fra kort lykke som fort snus til langt mareritt.  

Det The One formidler vil huskes fordi det handler om ekte mennesker, ekte historier, ekte tilstedeværelse og ekte levd liv.

The One kan skreddersy foredrag tilpasset dine ønsker og behov. Ikke nøl med å ta kontakt, om det er av interesse. Send gjerne forespørsel om tilrettelegging av foredrag til post@theone1.no.

Vi har tverrfaglig kompetanse og faglig tyngde innen kommunikasjonsteknikker, kartlegging, saksbehandling (f.eks. knyttet til NAV-systemet), mindfulness, endrings- motivasjons- og inspirasjonsarbeid.  Det kan tilrettelegges for kurs på ulike tema og for ulike grupperinger.  Send gjerne forespørsel om tilrettelegging av kurs til post@theone1.no.