Om oss

Kort fortalt om hvem vi er og hvordan vi kom til å gjøre arbeidet vi gjør.

Om oss

TheONE ble startet som et resultat av erfaringer og visjoner om hvordan ulike problemstillinger i samfunnet kan forebygges og gjøres bedre.

En manns visjon ble til et kollektiv av likesinnede mennesker som alle har kjent på de vanskelige aspektene av livet. Vi kom sammen med et ønske om å forebygge og jobbe målrettet i arbeidsfeltene rus, mobbing, overgrep og ensomhet.

TheONE har bred tverrfaglighet. Vi har stor kompetanse innen feltet rus og psykiatri, mangeårig erfaringskompentanse, både faglig og brukererfaring. Vi har et stort engasjement for endringsarbeid. Det forebyggende arbeidet som blir gjort i dag viser med all tydelighet at det absolutt kunne vært bedre, og vi vet hvordan.

TheONE jobber aktivt for å redusere mobbing, ensomhet, rus og overgrep.

Hensikten med vårt arbeid er å redusere antall mennesker som får sine liv ødelagt på en eller annen måte. Vi jobber for livskvalitet i alle faser av livet.

Våre metoder

Hvilke arbeidsområder og hva gjør vi for å forebygge problemstillinger i samfunnet.

Våre metoder

TheONE jobber som nevnt aktivt for å redusere mobbing, ensomhet, rus og overgrep.

Vi arbeider med å etablere apparater og rutiner som vil kunne arbeide i tillegg til eksisterende tilbydere. Vi vet det finnes mange gode tiltak, apparater og organisasjoner i Norge. Vi ønsker å være et tilskudd til å dekke opp der hvor det i dag er mangler og hvor vi kan tilføre kunnskap, erfaringer og bidra til fortsatt endringsarbeid.

Vi vil også ha arbeidsområder som dekker samfunnsutfordringer på en nytenkende og effektiv måte.

Vi vil jobbe for å endre holdninger til det positive, være et talerør og belyse utfordringer som i dag står i skyggene.

Vi skal være tilstede og arbeide målrettet mot å gjøre en forskjell. Alle mennesker har rett på et verdig liv og føle omsorg, tilhørighet og kjærlighet i hverdagen.

Våre mål

Våre målsettinger og ønsker for arbeidet vi jobber med.

Våre mål

Kollektivt sett så anser vi alle som «Den Ene – TheONE». For oss betyr dette at vi ønsker å være en bevegelse og en holdning av mennesker som har følgende målsettinger i sin hverdag.

  • En TheONE er en person som har et bevisst øye i kampen mot rus, mobbing, overgrep og ensomhet.

  • En TheONE er en person som bevisst gjør positive handlinger mot andre hver dag.

  • En TheONE er en person som har, eller jobber mot å få et verdifullt, trygt og meningsfyllt liv.

  • En TheONE er en person som ikke snur seg vekk fra urettferdige og ondsinnede handlinger.

  • En TheONE er en person som løfter andre mennesker der hvor den har muligheten.

  • En TheONE er en person som viser kjærlighet, medmenneskelighet og forståelse ovenfor andre mennesker.

  • En TheONE er en person som ikke skiller mellom politisk ståsted, livssyn eller etnisitet.

I alt arbeidet vi utfører så legger vi fokus på at vårt arbeid skal gjøres i tråd med målsetningene over. At vi skal være en likeperson, en trygg havn og et talerør for den delen av samfunnet som så sårt trenger det.

Vi har et ønske og et mål om til slutt å være tilstede over alt der det er behov for oss og der vi ser vi kan utgjøre en forskjell.

Vi ønsker at alle og enhver vil være med å bidra som en TheONE, som en støttespiller og som en ambassadør for å gjøre hverdagen bedre for uendelig mange mennesker.