Hva er theONE team

Kort fortalt om hva et theONE team er og hvordan det fungerer.

theONE Team illustrasjon

Et theONE team er en nøye sammensatt gruppe mennesker som arbeider etter en felles arbeidsplan og målsettinger. De skal være en gruppe individer som typisk jobber sammen i skoleverket etter opplæring og foredrag holdt av oss.

Som nevnt så arbeider teamene hovedsaklig i skole sammenheng. Etter vi har holdt foredrag på en skole vil vi sette sammen et team bestående av elever, skolens ledelse, miljøarbeidere og helsesøster m.m.
Et TheONE Team er en gruppe individer som har et bevisst øye i kampen mot rus, mobbing, overgrep og ensomhet i skolehverdagen.

Alle personene i teamet skal være i seg selv være et fyrtårn og en trygg havn. En person man kan betro seg til, snakke med, bli rådført av og en person som hjelper andre med å finne gode veier og være en ressurs i å oppnå god livskvalitet.

Våre mål

Våre målsettinger og ønsker for arbeidet vi jobber med.

theONE Team hender illustrasjon

Kollektivt sett så anser vi alle som «Den Ene – TheONE». For oss betyr dette at vi ønsker alle individene i et theONE Team skal være en bevegelse og ha følgende målsettinger i sin hverdag.

  • En TheONE er en person som har et bevisst øye i kampen mot rus, mobbing, overgrep og ensomhet.

  • En TheONE er en person som bevisst gjør positive handlinger mot andre hver dag.

  • En TheONE er en person som har, eller jobber mot å få et verdifullt, trygt og meningsfyllt liv.

  • En TheONE er en person som ikke snur seg vekk fra urettferdige og ondsinnede handlinger.

  • En TheONE er en person som løfter andre mennesker der hvor den har muligheten.

  • En TheONE er en person som viser kjærlighet, medmenneskelighet og forståelse ovenfor andre mennesker.

  • En TheONE er en person som ikke skiller mellom politisk ståsted, livssyn eller etnisitet.

 

Vi ønsker at alle og enhver vil være med å bidra som en del av et TheONE Team skal være en støttespiller og en stolt ambassadør. De skal gjøre hverdagen bedre for uendelig mange mennesker.